ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಸ್ಜುದ್ ಗೆ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬ್ಲೂ ಕರೀಟ

March 9, 2019
ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಸ್ಜುದ್ ಗೆ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬ್ಲೂ ಕರೀಟ
ಬಿ.ಕಾಂ. ಆರನೇ ಸಮ್ ನಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಸ್ಜುದ್ ಎನ್ನುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೂ ಟೆಯ್ಕೊಂಟೊ (Taekwondo) ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಬ್ಲೂ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.